top of page

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη 8.300 Ανέργων Ηλικίας 30 Ετών και Άνω

Έγινε ενημέρωση: 1 Σεπ 2021

Νέα Δράση από το ΟΑΕΔ για την χρηματοδότηση πρόσληψης 8.300 ανέργων ηλικίας άνω των 30 ετών από επιχειρήσεις.


Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης (ημερολογιακά).


Ποσό επιχορήγησης:


Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.


Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας συμπεριλαμβάνονται στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που καταβάλλονται.

Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.


Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις ενταγμένες επιχειρήσεις, κατά την δημοσίευση της παρούσας, με τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου 1 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.


Διάρκεια επιχορήγησης:

  • Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

  • Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα (9) μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του πρώτου 12μηνου απασχόλησης. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το "ΕΣΠΑ".

Comments


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το κατάλληλο θέμα.

bottom of page