top of page

Οργάνωση Φαρμακείου

Anchor 1

Η επιτυχημένη διαχείριση της λειτουργίας ενός φαρμακείου μπορεί να προέλθει από την ορθολογική και μεθοδική διαχείριση 2 βασικών παραμέτρων:

Α. Των δεδομένων που γεννά η καθημερινή διάδραση με τους πελάτες  

Β. Των ανθρώπινων πόρων  

Μπορούμε να πάρουμε σωστές στρατηγικές και καθημερινές αποφάσεις μόνο εάν έχουμε την σωστή καθοδήγηση σύγχρονων εργαλείων & BI συστημάτων, και μπορούμε να υλοποιήσουμε με επιτυχία τις αποφάσεις μας μόνο εφόσον οι συνεργάτες μας είναι σωστά συντονισμένοι, μοιράζονται το όραμα μας και έχουν την σωστή εκπαίδευση και παρακίνηση.

Μηχανογράφηση – Διαχείριση Δεδομένων

Ο κλάδος των φαρμακείων συνεχώς εξελίσσεται, και το φαρμακείο του «σήμερα» μετατρέπεται σε μία σύγχρονη επιχείρηση λιανικού εμπορίου. Ταυτόχρονα, το μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον και ο ανταγωνισμός μετατρέπει τον φαρμακοποιό σε Manager που καλείται να παίρνει στρατηγικές αποφάσεις για την επιβίωση της επιχείρησής του. Ο ρόλος του φαρμακοποιού απαιτεί τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και ο περιορισμένος του χρόνος απαιτεί να πλαισιώνεται από σύγχρονα συστήματα μηχανογράφησης.

Η kontakos mc, έχοντας εξασφαλίσει σε βάθος γνώση του τρόπου λειτουργίας του φαρμακείου μέσα από εκατοντάδες επιτυχημένες συνεργασίες τα τελευταία 20 χρόνια, μπορεί να:

  • Προτείνει λύσεις βασισμένες στις ειδικές ανάγκες του σύγχρονου φαρμακείου.

  • Να σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα ERP & CRM για ειδικά projects λιανικής φαρμακείων.

  • Να υλοποιήσει εφαρμογές λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις για εκμετάλλευση παραμέτρων marketing, ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης τιμών, αποθεμάτων με φορητά τερματικά PDAs.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που αποσκοπούν στην αποτελεσματική   αντιμετώπιση των μηχανογραφικών αναγκών του κάθε φαρμακείου είτε αυτές αναφέρονται σε βασικό επίπεδό είτε αποσκοπούν στον πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης της επιχείρησης.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Φαρμακείου

Στην kontakos mc πιστεύουμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το κλειδί της επιτυχίας στις επιχειρήσεις. Η εύρεση των κατάλληλων ανθρώπων, η δημιουργία ομάδας που θα μοιράζεται το ίδιο όραμα αλλά θα έχει και τις ικανότητες να το πετύχει, η εκπαίδευση αλλά και η υποκίνηση μπορούν να φέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε κάτω από αυτόν τον πυλώνα απευθύνονται σε επιχειρήσεις φαρμακείων που αναζητούν είτε να προσλάβουν νέο προσωπικό, είτε να εκπαιδεύσουν το ήδη υπάρχον, είτε θέλουν να θέσουν συστήματα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.

Ι

Στελέχωση Θέσης Εργασίας

Σε συνεργασία με τον επιχειρηματία φαρμακοποιό προδιαγράφουμε το profile του υποψηφίου και θέτουμε συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Σχεδιάζουμε την αγγελία εύρεσης εργασίας και θα τη δημοσιεύσουμε στα ανάλογα «μέσα» που παρακολουθούν οι δυνητικοί υποψήφιοι. Διαχειριζόμαστε τις αιτήσεις και διενεργούμε δομημένες συνεντεύξεις αξιολόγησης. Στον επιχειρηματία φαρμακοποιό προωθούμε short list με τους υποψηφίους αναλύοντας τα δυνατά και τα σημεία που χρίζουν βελτίωσης. Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης δίνουμε πάντα βάρος στην συμβατότητα της προσωπικότητας του υποψηφίου και της κουλτούρας της επιχείρησης.

ΙΙ

Εκπαίδευση στελεχών λειτουργίας φαρμακείων

Η επιτυχία ενός φαρμακείου δεν κρίνεται μόνο από την επιστημονική κατάρτηση των στελεχών τους αλλά και από την ικανότητα τους να προωθούν προϊόντα. Στην kontakos mc έχοντας μελετήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις φαρμακείων έχουμε μοντελοποιήσει το σύστημα της επιτυχίας στις πωλήσεις. Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους, εκπαιδεύουμε επιχειρηματίες και προσωπικό πως να εφαρμόζουν επικοινωνιακά μοντέλα για να αντιληφθούν το profile και τις ανάγκες των πελατών τους αλλά και με ποιο τρόπο μπορούν να τις ικανοποιήσουν προτείνοντας λύσεις. Η «πώληση» δεν είναι ταλέντο αλλά μεθοδολογία και πρακτική.

ΙΙΙ

Αξιολόγηση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Πλέον ο επιστήμονας φαρμακοποιός πρέπει να είναι και ένας συνολικά επιμορφωμένος manager, να μπορεί να μελετά οικονομικές αναφορές, να γνωρίζει από marketing και διαχείριση εμπορικού χώρου, να μπορεί να θέτει στόχους και να παρακινεί το προσωπικό για την επίτευξή τους. Η επικαιροποίηση των  ικανοτήτων τόσο του ιδιοκτήτη φαρμακείου όσο και του επιστημονικού προσωπικού είναι αναγκαιότητα. Τα βήματα για την υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης είναι:

  • Προσδιορισμός των δεξιοτήτων και των επιθυμητών συμπεριφορών.

  • Διαμόρφωση των εργαλείων αξιολόγησης.

  • Εφαρμογή των  εργαλείων τόσο κατά την διάρκεια της εργασίας (on the job) όσο και κατά τις ερευνητικές διεργασίες

  • Feedback στους συμμετέχοντες και ορισμός σημείων προς βελτίωση.

Στόχος μας είναι όλες οι ενέργειες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού να ταιριάζουν με την εταιρική στρατηγική αλλά και να δημιουργούν κουλτούρα επίτευξης στόχων.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το "Υπηρεσίες Φαρμακείων".

bottom of page