top of page

Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδα

Έγινε ενημέρωση: 1 Σεπ 2021

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000€ και μέγιστο τα 40.000€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)

 • διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 40.000€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 40.000€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 4.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

 • Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης

 • Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Σε ποιους απευθύνεται:

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.


Περίοδος υποβολής:

από 13/10/2020 έως 3/11/2020

Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά:

 • να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

 • να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

 • να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.


Είδος ενίσχυσης:

Επιχορήγηση / Επιδότηση


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Τι χρηματοδοτείται:

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000 € και μέγιστο τα 40.000€. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 40.000€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 40.000€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 4.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.

Δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ.


ΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΡΑΣΗΣ
.pdf
Download PDF • 2.02MB

Πηγή: http://www.espa.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το "ΕΣΠΑ".

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το κατάλληλο θέμα.

bottom of page