top of page

Ενεργό: Ερευνώ - Καινοτομώ 2024

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Δράσης Στρατηγικής Σημασίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027).


Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 300.000.000€.


Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων ανά Παρέμβαση διαμορφώνεται ως εξής:


  • Παρέμβαση Ι – Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 800.000€

  • Παρέμβαση ΙΙ – Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 2.000.000€

  • Παρέμβαση ΙΙΙ – Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€

  • Παρέμβαση ΙV – Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe


Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ).


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και

β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί»


Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής για όλες τις Παρεμβάσεις:

Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00


Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:

  • για την Παρέμβαση Ι, την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00

  • για την Παρέμβαση ΙΙ, την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00

  • για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV, η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).


תגובות


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το κατάλληλο θέμα.

bottom of page