top of page

Ενίσχυση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Έγινε ενημέρωση: 1 Σεπ 2021

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η  μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και μέγιστο τα 15.000€.Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης

  • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης

  • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών

  • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση

  • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες)

  • διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 15.000€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 15.000€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 3.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση. Επισημαίνεται ότι αποδεκτές είναι μόνο οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που:

  • Έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία

  • Θα συμπληρώσουν τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων με τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (φορολογικό έντυπο Ε3 χρήσης 2019) που έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία.

Σε περίπτωση που μετά την δημοσίευση της Πρόσκλησης έχει υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Ε3 πρέπει να υποβληθούν και οι δύο για να διαπιστωθεί ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσά των προαναφερθέντων πεδίων της τελευταίας χρονικά εμπρόθεσμης δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου , θα πρέπει η δικαιούχος να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/ υποκαταστήματος στην Περιφέρεια Ηπείρου προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία του πλήθους των εργαζομένων που απασχολούνται εντός Περιφέρειας Ηπείρου σε σχέση με το σύνολο της επιχείρησης αθροιστικά εντός και εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση.


Σε ποιους απευθύνεται:

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Περιφέρεια Ηπείρου


Περίοδος υποβολής:

από 15/10/2020 έως 4/11/2020


Ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά: – να συμπληρώσει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


* να επισυνάψει ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ


* να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες.


Είδος ενίσχυσης:

Επιχορήγηση / Επιδότηση


Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Ηπείρου


Τι χρηματοδοτείται:

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000€ και μέγιστο τα 15.000€. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.


Προϋπολογισμός:

€ 30.000.000

Δείτε την σχετική πρόσκληση εδώ.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΠΕΙΡΟΣ
.pdf
Λήψη PDF • 2.22MBΕπικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το "ΕΣΠΑ".

Comments


Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το κατάλληλο θέμα.

bottom of page