Αναμενόμενα Προγράμματα 2022

Στο στάδιο σχεδιασμού βρίσκονται τουλάχιστον 8 αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα προωθήσουν τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την εξειδίκευση των εργαζομένων.


Τα συνολικά κονδύλια του ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, ανέρχονται σε σχεδόν 26,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,9 δισ. ευρώ προέρχονται από την ΕΕ (κοινοτική συμμετοχή) και τα 5,3 δισ. ευρώ από τη χώρα μας (εθνική συμμετοχή).


Προτεραιότητα μέσω του νέου ΕΣΠΑ θα δοθεί σε υφιστάμενες αλυσίδες αξίας που περιλαμβάνουν εξωστρεφείς, δυναμικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα η αγροδιατροφή, ο τουρισμός, αλλά και κλάδοι, όπως τα logistics, η ανακύκλωση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα ποσά που θα διατεθούν μέσω των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ αναμένεται να αρχίσουν να εκταμιεύονται από τις αρχές της επόμενης χρονιάς.Τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ προβλέπεται να εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2021, με σκοπό την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις αφορούν τους εξής τομείς:


Τα Προγράμματα που αναμένεται να ανακοινωθούν ανά προτεραιότητα είναι:

1. Ανταγωνιστικότητα / Επιχειρηματικότητα / Καινοτομία 2021-2027. Το Πρόγραμμα αυτό ανέρχεται στα 4δις. και στοχεύει στην ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων και στην ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.


2. Περιβάλλον / Ενέργεια / Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 αξίας 3,5δις. ευρώ.


3. Υποδομές / Μεταφορές 2021-2027 αξίας 2,5δις ευρώ.


Ψηφιακός Μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων


Προβλέπεται ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πληροφορικής, όπως λογισμικό και συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, εξ’ αποστάσεως εργασίας, ψηφιακού γραφείου, digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κλπ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και θα λάβουν ισχυρή θέση στην αγορά.

Ύψος έργου: 375 εκατομμύρια ευρώ.Επιχειρησιακή εξοικονόμηση- Ενεργειακή αναβάθμιση


Κτιρίων και παραγωγικών διαδικασιών, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων διανομής κλπ. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητά τους και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος λειτουργίας τους. Έτσι, θα βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να εξοικονομήσουν κατ’ ελάχιστον 30%. Ύψος του έργου: 450 εκατομμύρια ευρώ.Ηλεκτροκίνηση


Στα πλαίσια του προγράμματος θα δημιουργηθούν σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα (αεροδρόμια, εθνικές οδοί, σταθμοί εξυπηρέτησης οχημάτων, πρατήρια καυσίμων κα) και θα αντικατασταθούν τα ρυπογόνα επαγγελματικά οχήματα και ταξί με ηλεκτρικά. Οι επιδοτήσεις για τους σταθμούς φόρτισης περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών, καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Ύψος του έργου: 100 εκατομμύρια ευρώ.Εκσυγχρονισμός τουριστικών επιχειρήσεων


Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα ανακαίνισης σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, βελτίωσης της απόδοσής τους και επενδύσεων σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μάλιστα, αφορά παρεμβάσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο Ορεινός Τουρισμός, ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας, ο Αγροτουρισμός και η Γαστρονομία και ο Καταδυτικός Τουρισμός, και στην προσβασιμότητα στις παραλίες. Ύψος έργου: 100 εκατομμύρια ευρώ.Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού τομέα


Υποστηρίζοντας την αγορά και ανάπτυξη τεχνολογικού εξοπλισμού (Xband Meteorological Radar, Telemetry & Remote-Control Stations, Unmanned Aerial Vehicle Systems, υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και υποδομές για την ανάλυσή τους κλπ.), την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (για τη νέα ΚΑΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information System για θέματα άρδευσης κ.λπ.) και τις εξαγωγικές δραστηριότητες (πλατφόρμα που διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών αναγκαίων για εξαγωγές, σύστημα Business Intelligence για εισαγωγές και εξαγωγές, πύλη για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων). Οι επιδοτήσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και στην παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής ποιότητας και υπολογίζεται ότι θα ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ.Έξυπνη μεταποίηση


Μεταποιητικές επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν, προκειμένου να προμηθευτούν μηχανήματα και παραγωγικό εξοπλισμό και να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 50% και αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τέλη του 2022.Εξοικονόμηση και αφαλάτωση του νερού


Για επιχειρήσεις για την καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού. Ύψος έργου: 50 εκατομμύρια ευρώ.Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών


Με εξοπλισμό, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να αυξηθούν οι εξαγωγές, καθώς και οι θέσεις εργασίας στον τομέα.Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα μέσα από τη φόρμα ενδιαφέροντος επιλέγοντας το κατάλληλο θέμα.