Προφίλ

Σας καλωσορίζουμε στο site της kontakos mc, δηλαδή kontakos management consultants.

Η kontakos management consultants αποτελεί ένα πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και ειδικών εφαρμογών Business to Business (B2B) με εξειδίκευση στους τομείς: Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης (Full Management Consulting), Επιχειρησιακή Εκπαίδευση (Training), Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Σε αυτή την ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες: