Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η kontakos management consultants αποτελεί ένα πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και ειδικών εφαρμογών Business to Business (B2B) με εξειδίκευση στους τομείς: Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης (Full Management Consulting), Επιχειρησιακή Εκπαίδευση (Training), Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, εξειδικευμένα προγράμματα (πχ. Digi-retail)

Ειδικότερα, στα Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ, είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες στους πελάτες μας

Η kontakos mc υποστηρίζει με συνέπεια τις επιχειρήσεις στην προσπάθεια ένταξης τους στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, με ποσοστό επιτυχίας που όλα αυτά τα χρόνια ξεπερνά το 95%!

Αυτή είναι η εγγύηση που παρέχει η kontakos mc στους πελάτες της για συνεργασία σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Δείτε εδώ τις ειδήσεις μας και τα άρθρα μας για ΕΣΠΑ και Χρηματοδοτούμενα

Συμπληρώστε εδώ την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το νέο ΕΣΠΑ