Υπηρεσίες Consulting

Η kontakos management consultants αποτελεί ένα πάροχο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και ειδικών εφαρμογών Business to Business (B2B) με εξειδίκευση στους τομείς: Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης (Full Management Consulting), Επιχειρησιακή Εκπαίδευση (Training), Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Σε ότι αφορά τις Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης (Full Management Consulting), η kontakos mc διαθέτει με επιτυχία τις εξής υπηρεσίες στο πελατολόγιο της:

Η βελτίωση της κερδοφορίας, η αύξηση της ρευστότητας, η ενίσχυση της εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης των πελατών μας, είναι οι παράγοντες που εγγυώνται οι Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης (Full Management Consulting), που παρέχει η kontakos management consultants.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πετύχετε την βέλτιστη κάλυψη της επιχειρηματικής σας ανάγκης σε θέματα Management Consulting με την φροντίδα της kontakos mc.

Δείτε εδώ άρθρα και ειδήσεις για θέματα Management Consulting