Monthly Archives: Σεπτέμβριος 2016

Διαβάστε το νέο ενημερωτικό έντυπο για την πορεία των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ – Ποιές Δράσεις αναμένονται;

espa-2014-2020-edit617x410Το νέο ενημερωτικό έντυπο του ΕΠΑνΕΚ αφορά την ενεργοποίηση του προγράμματος μέχρι σήμερα και τις σημαντικές δράσεις που αναμένονται να δημοσιευθούν στο προσεχές διάστημα.

Διαβάστε εδώ το ενημερωτικό έντυπο

Πηγή: www.antagonistikotita.gr

Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

espa-2014-2020-edit617x410ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

 • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
 • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
 • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της δράσης είναι η επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πεδία παρέμβασης, όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία.

Η Δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων. Οι ενισχυόμενες  επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
 • δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
 • υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

I.             Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

II.            Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III.           Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος της παρέμβασης «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών.

Τέλος, η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα.

 

Συνολικός Προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη)

Η Δράση υλοποιείται μέσω ενιαίου Οδηγού Εφαρμογής και κοινής προκήρυξης για όλες τις κατηγορίες παρεμβάσεων, σε επάλληλους Κύκλους αξιολόγησης. Επιτρέπεται η μεταφορά μη δεσμευόμενων κονδυλίων από Κύκλο σε Κύκλο και μεταξύ των παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διάθεση και απορρόφηση της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 €

(Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

Η δράση  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα στους Άξονες Προτεραιότητας 01  και  01Σ, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β και στον Ειδικό Στόχο 1.1.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί. Συγκριμένα, για κάθε μια από τις τρείς παρεμβάσεις:

 1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η παρέμβαση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

 1. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Η παρούσα παρέμβαση αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

 • Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση.
 • Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.
 1. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής, μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις ερευνητικών έργων αφορούν όλους τους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Δημόσια Δαπάνη (εκατομύρια €)

Υλικά – Κατασκευές

28,0

Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

22,4

Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων

44,8

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

33,6

Υγεία & Φάρμακα

50,4

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

5,6

Ενέργεια

23,8

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

51,8

Αναδυόμενες Τεχνολογίες

19,6

ΣΥΝΟΛΟ

280

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3).

Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη συμβατότητα της πρότασης με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου θεματικού υποτομέα στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014):

 • δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας
 • δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ
 • συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός ανά παρέμβαση (€)

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000 εάν μία επιχείρηση

350.000 εάν δύο επιχειρήσεις

450.000 εάν τρείς επιχειρήσεις

500.000 εάν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Προτάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη θα απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο.

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence)

Β. Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation)

Γ. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact)

Στο επισυναπτόμενο Σχέδιο Αναλυτικής Πρόσκλησης, διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης, έγκρισης, παρακολούθησης και χρηματοδότησης αυτών.

Πηγή: Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (www.eyde-etak.gr)

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ψηφίστηκε από την βουλή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και στοχεύει στην δημιουργία πολλών νέων επενδύσεων.
Εντός του  Σεπτεμβρίου  αναμένονται οι υπουργικές αποφάσεις για την επίσημη έναρξη του.
 • Σκοπός του νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.
 • Ο Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει 8 επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων
– Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
– Γενική Επιχειρηματικότητα
– Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
– Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
– Συνέργειες και δικτυώσεις
– Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
– Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια ­(αλυσίδες αξίας)
– Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους
 • Ποιους αφορά;
Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σχεδόν όλων των νομικών μορφών και μεγέθους της Ελληνικής Επικράτειας.
Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ: Κανονισμός Ε.Ε. αριθμ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης).
 • Ελάχιστο ύψος επένδυσης
– 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ
– 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
– 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
– 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
– 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Είδη ενίσχυσης
 1. φορολογική απαλλαγή
 2. επιχορήγηση
 3. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 4. επιδότηση μισθολογικού κόστους
 5. χρηματοδοτικά εργαλεία
 6. σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος μέχρι τα επιτρεπόμενα όρια
 7. ταχεία αδειοδότηση
 8. δάνεια (καθεστώς 6)
 9. Δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)
 • Ενισχυόμενες δαπάνες
Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους.
Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν την βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή cluster καινοτομίας.
Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.
Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.
 
 • Ιδία συμμετοχή
Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό των δύο.
Ποσοστά επιχορήγησης
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
45%
Κεντρική Μακεδονία
45%
Θεσσαλία
45%
Ήπειρος
45%
Δυτική Ελλάδα
45%
Πελοπόννησος
45%
Βόρειο Αιγαίο
45%
Δυτική Μακεδονία
35%
(2018-2020 το ποσοστό για Γρεβενά και Κοζάνη θα είναι 30%)
Ιόνια Νησιά
35%
(2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Κρήτη
35%
(2018-2020 το ποσοστό θα είναι 30%)
Στερεά Ελλάδα
30%
(35% για Ν. Ευρυτανίας)
Αττικής
30%
Νότιο Αιγαίο
30%
 • Ύψος ενίσχυσης
Τα παραπάνω ποσοστά αφορούν μικρές επιχειρήσεις δηλ. <50 εργαζόμενοι με ετήσιο κύκλο εργασιών ή ισολογισμό <10 εκ. €, για μεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό μειώνεται 10% και για μεγάλες επιχειρήσεις μειώνεται 20%.

Βιντεο απο την 7η Διημερίδα + Έκθεση “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ”

7h_dihmerida_pharmacy_managmentΗ kontakos mc συμμετείχε στην 7η Διημερίδα και Έκθεση “Επιχειρηματικότητα και Επικοινωνία Υγείας”, στα πλαίσια του pharmacy management και medical management, δείτε το video εδω.

8η Διημερίδα + Έκθεση “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ”

Ανακοινώθηκε η 8η Διημερίδα + Έκθεση “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ”, την εκδήλωση-θεσμό για τον επαγγελματία υγείας.

Η 8η Διημερίδα θα διεξαχθεί στις 18 & 19 Φεβρουαρίου 2017 στο Metropolitan Expo, δίπλα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

 Για πρώτη φορά φέτος, η Διημερίδα θα επικεντρωθεί σε 4 Θεματικούς Πυλώνες για την στήριξη του επαγγελματία υγείας:

 1. Marketing και Διαχείριση
 2. Εξελίξεις στο Επάγγελμα
 3. Φαρμακευτική Φροντίδα
 4. Καινοτομία και Τεχνολογία

 

Θα προσκληθούν πάνω από 20.000 επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα και αναμένουμε την συμμετοχή άνω των 6.500 φαρμακοποιών, ιατρών και συνεργατών τους.

Διαβάστε για την επιτυχία της 7ης Διημερίδας + Έκθεσης 5 & 6 Μαρτίου 2016 και δείτε το video.

 

Θα βρείτε πληροφορίες για την όλη διοργάνωση και τις δυνατότητες συμμετοχής εδώ.

Αξιολόγηση…παντού! Νέο άρθρο του Γιάννη Κοντάκου

Η αξιολόγηση είναι ένα εργαλείο αποτίμησης που εφαρμόζεται τόσο στο επιχειρησιακό επίπεδο
(διαχείριση οικονομική και εμπορική, λογιστικά, merchandising, παρουσίαση προϊόντων), όσο και
σε θέματα ποιότητας των λειτουργιών (προσωπικό, εξοπλισμός, τεχνικές marketing) του φαρμα-
κείου. Ο φαρμακοποιός καλείται να αξιολογήσει και να διαγνώσει πού βρίσκεται η επιχείρησή του,
συσχετίζοντας τους δείκτες του με τους δείκτες της αγοράς. Οι δείκτες αυτοί είναι αποτέλεσμα της
ολιστικής αξιολόγησης του φαρμακείου.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.