Monthly Archives: Δεκέμβριος 2014

Νεα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020

espa_2014_2020ΕΠΑΝΕΚ 01

Η πρόσκληση αφορά κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν την πολύ μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες – βιοτέχνες για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) σχετικά με τη Δράση «Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΕΠΑΝΕΚ 02

Η πρόσκληση αφορά κοινωνικούς εταίρους ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους, έχουν τον σχεδιασμό ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων επιχειρήσεων, καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΕΠΑνΕΚ 03

Η πρόσκληση αφορά το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ), ως Δικαιούχο, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) σχετικά με τη Δράση «Παροχή κατάρτισης σε αυτοαπασχολούμενους πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων 02 και 02Σ «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Προδημοσίευση του ΕΣΠΑ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους

banner_espa_2014_610Προδημοσίευση των δύο Εμπροσθοβαρών δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ, για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανέργους. Μετά την συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κώστα Σκρέκα και του Υφυπουργού κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εγκρίθηκε η προδημοσίευση των προσκλήσεων για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100 εκ. ευρώ.

Δείτε τις Προδημοσιεύσεις των δύο Δράσεων:

-Για τη Μικρή & Μεσαία Επιχειρηματικότητα, η Δράση: «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»

-Για το Ανθρώπινο Δυναμικό, η Δράση: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Πηγή: www.antagonistikotita.gr

 

Δίκτυα, Συνεργασίες, Εταιρίες: Γιατί; Ποιες οι προϋποθέσεις;

diktya_synergasies_etairiesΑπό τον Γιάννη Κοντάκο, Σύμβουλο Διοίκησης και Διαχείρισης Φαρμακείων

Οι εξελίξεις στο χώρο του φαρμακείου, μπορεί να αιφνιδίασαν κάποιους απο τους συμμετέχοντες του κλάδου, ωστόσο δημιούργησαν ένα νέο οικονομικό μοντέλο, που ενώ αναμφισβήτητα έχει επιτείνει τις συνθήκες κατακερματισμού του, απο την άλλη, έχει τη δυνατότητα να βελιώσει τον κλάδο μέσω εύστοχων συνεργασιών, συστεγάσεων και δικτύων.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ

Ο δωδεκάλογος του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ο δωδεκάλογος του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Όσα περισσότερα e-shop δημιουργούνται, τόσο μεγαλώνει ο ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και οι απαιτήσεις για πιο επαγγελματικά και χρηστικά ηλεκτρονικά καταστήματα.

Στον δωδεκάλογο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, θα διαβάσετε τις κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν, είτε στην αρχική κατασκευή του site, είτε μετέπειτα, κατά την αναβάθμιση ή ανακατασκευή του.

Read More

Νομοσχέδιο για τα ηλεκτρονικά φαρμακεία

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Ένα από αυτά αφορά και την λειτουργία φαρμακείων στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο ορίζεται ότι η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο, που υπόκειται σε έλεγχο και πιστοποίηση από τον Π.Φ.Σ., είναι επιτρεπτή μόνο σε φαρμακοποιούς με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμάκων.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Π.Φ.Σ., θα καθορίζονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης κ.λπ.

Στους φαρμακοποιούς που θα παραβαίνουν το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο, θα επιβάλλονται χρηματικό πρόστιμο από 1.000 μέχρι 15.000 Ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ καθώς και χρηματικό πρόστιμο από 1.500 μέχρι 30.000 Ευρώ, με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σε όσους αντιποιούνται το έργο του φαρμακοποιού και πωλούν στο διαδίκτυο φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα επιβάλλεται πρόστιμο από 30.000 μέχρι 50.000 Ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο κυμαίνεται από 50.000 μέχρι 200.000 Ευρώ (άρθρο 4).

Πηγή: www.taxheaven.gr

‘’Με αυτή την απόφαση επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το αλαλούμ που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή, το φαρμακείο έχει δικαίωμα νόμιμα να ανοίξει στην εφορία κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) και συγκεκριμένα τον 47.91.74.00 που αντιστοιχεί σε λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

Με άλλα λόγια, το Υπουργείο Οικονομικών δέχεται νόμιμα το λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών ενώ το αντίστοιχο Υπουργείο Υγείας επιβάλλει πρόστιμα.
Ελλάς, το μεγαλείο σου!’’

Κοντάκος Γιάννης