Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σήμερα

rolos_mme

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας, το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ειδικότερα των φαρμακείων. Για να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα και να αξιολογήσουμε καλύτερα την κατάσταση απαιτείται, πάνω απ’ όλα, γνώση όλων των παραμέτρων του θέματος.

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται σε σχετικές έρευνες και μελέτες οι οποίες διαχρονικά έχουν γίνει από ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΕΤΕ (Δ/νση Οικονομ. Ανάλυσης-2012), καθώς και τις ετήσιες εκδόσεις της Ευρ. Επιτροπής, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας S.Β.A (Small Business Act).

Άρθρο του Γιάννη Κοντάκου, Οικονομολόγου, Managing Partner Kontakos MC στο έντυπο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα