Φαρμακείο: Λύσεις στις εποχές της κρίσης…

Ενα άρθρο του καθηγητή κου Πουλά με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου των κκ. Πουλά, Καλλιβωκά, Παπαγιαννοπούλου

Λάβετε πρόσκληση εδώ

Η εποχή της κρίσης έπληξε την ελληνική κοινωνία, και, μέσα σε αυτήν, τον τομέα υγείας και πρόληψης με μεγάλη σφοδρότητα. Μεγάλο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης περνά πλέον στην ιδιωτική σφαίρα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το ελληνικό φαρμακείο, μια μικρομεσαία επιχείρηση, με δραστηριότητες ρυθμιζόμενες από αυστηρό και μάλλον πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο, χρειάζεται να αναδιαμορφωθεί για να επιβιώσει, με βασικό άξονα τη μείωση των τιμών και τη διατήρηση του επιπέδου των υπηρεσιών…

Διαβάστε περισσότερα