ΕΣΠΑ – σε πλήρη ακίνησία η Β’ Δράση

espa_drasib

Ένα παράδειγμα ελλείψεων στη μεθοδολογία αποτελεί ο τρόπος υποβολής των φακέλων προς ένταξη στη Β! Δράση ΕΣΠΑ που προκυρήχθηκε τον Ιανουάριο του 2013.

Η διαδικασία ξεκινούσε με την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης και την εντός συγκεκριμένου χρόνου υποβολή σε φυσικό φάκελο των δικαιολογητικών που αναφέρονταν ηλεκτρονικά.

Ένα άρθρο της Αγάπης Σαϊταρίδου, Senior consultant, Kontakos MC

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων με έγγραφα να μπερδεύονται έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη 18.000 επενδυτικών πλάνων…

Διαβάστε το άρθρο εδώ