Ομιλία για το Λιανεμπόριο: Στροφή σε πράσινη επιχειρηματικότητα

green_home_image1

Μονόδρομος είναι η «πράσινη επιχειρηματικότητα» για τις εταιρίες του λιανεμπορίου τροφίμων, που αποτελεί μάλιστα όχι μόνο ανάγκη των ίδιων των επιχειρήσεων αλλά και απαίτηση της νέας γενιάς καταναλωτών, είναι το βασικό συμπέρασμα της ημερίδας Κοινωνικής Ευαισθησίας για τον κλάδο που διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η εταιρία Four Press και το περιοδικό Market Leader στις 14 Οκτωβρίου 2008.

Στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με την χορηγία των εταιριών Natura Εμφιαλωτική και ΜΑΡΒΟ Α.Ε., την υποστήριξη της ΕΨΑ και χορηγούς επικοινωνίας το Euro2day.gr και την εφημερίδα ΜΕΤΟΧΟΣ, εκπρόσωποι του εγχώριου λιανεμπορίου ανέπτυξαν τις δράσεις που υλοποιούν όσο και τις πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλάβουν στο μέλλον, ενώ αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί αναφέρθηκαν στα θετικά αποτελέσματα της πράσινης επιχειρηματικότητας, καθώς και στις διεθνείς εξελίξεις και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος.

Μεταξύ των ομιλητών ο σύμβουλος επιχειρήσεων Γιάννης Κοντάκος ο οποίος αναφέρθηκε στα πολλαπλά πλεονεκτήματα της «πράσινης επιχειρηματικότητας» αλλά και στην χρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας επενδύσεων. Ειδικότερα, τόνισε ότι σήμερα πλέον ανοίγονται νέοι επιχειρηματικοί ορίζοντες, όπως είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η διαχείρισης απορριμμάτων, που όχι μόνο συμβάλλουν στην αέναη διατήρηση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αλλά αυξάνουν και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Αναφορικά με την χρηματοδότηση ο Γιάννης Κοντάκος τόνισε ότι οικολογικές δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και του ΕΣΠΑ που έχει στόχο την ενθάρρυνση της καινοτομίας, καθώς η «πράσινη επιχειρηματικότητα» αποτελεί καινοτόμο δράση. Δεν παρέλειψε δε να τονίσει ότι το κόστος προσαρμογής μιας εταιρίας σε φιλικότερες προς το περιβάλλον εφαρμογές είναι συχνά αμελητέο συγκρινόμενο με το κόστος άλλων τρόπων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς της.

Περισσότερα